Kurullar

YÖNETİM KURULU

Tabip Odası Başkanı   Dr. Lütfi TİYEKLİ               Aile Hekimi, Doğukent ASM

Genel Sekreter              Dr. Mustafa EREN             Üroloji, Özel Vatan Hastanesi

Mühasip Üye                 Dr. Halil SÜTYEMEZ       Aile Hekimi, Yavuz Selim ASM

Veznedar Üye                Dr. Ayça Şafak TEKİN      Aile Hekimi, Yumaklıcerit ASM

Üye                                  Dr. Ekrem AKSU                Kardiyoloji, Necip Fazıl Şehir Hast.

Üye                                  Dr. Hacı Ali GENÇ             Beyin Cerrahi, Necip Fazıl Şehir Hast.

Üye                                  Dr. Cengiz DİLBER            Çocuk Nöroloji Prof., Özel Marash Life Hast.